Instalacja i montaż urządzeń JotActiv

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa budowlanego, wyposażenie siłowni zewnętrznej zaliczane jest do elementów małej architektury. W związku z tym budowę siłowni plenerowej należy zgłosić we właściwym, dla danej lokalizacji, wydziale architektury. Wymagania bezpieczeństwa dla wyposażenia siłowni zewnętrznej opisuje norma niemiecka DIN 79000:2012-05 oraz najnowsza norma PN-EN 16630:2015. Zgodnie z nią siłownie zewnętrzne powinny być oddzielone od placów zabaw.

Wykonanie fundamentów

Wszystkie urządzenia siłowni plenerowej JotActiv montowane są na fundamentach. Zapewnia to odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowania. Podczas wykonywania fundamentów należy zawsze ściśle stosować się do instrukcji producenta.

Strefy bezpieczeństwa - montaż do fundamentów

Należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia. W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się żaden element. Wykonując montaż urządzeń do fundamentów oraz do pylonu należy stosować się do instrukcji producenta w tym zakresie.

Konserwacja i przeglądy

Tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej uszkodzeń i zużycia można zachować pełne bezpieczeństwo użytkowanego sprzętu. Urządzenia należy regularnie sprawdzać pod kątem bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Doradztwo projektowe

Dobór urządzeń

Oferujemy pomoc w zakresie odpowiedniego doboru sprzętów oraz właściwego ich rozmieszczenia na wybranym terenie rekreacyjnym z uwzględnieniem obowiązujących norm dotyczących placów zabaw.

Nasz doświadczony zespół z przyjemnością zorganizuje spotkanie w celu omówienia specyficznych wymagań, a następnie zapewni bezpłatną ofertę.

Instalacja i konserwacja

Doradzimy odnośnie możliwych typów nawierzchni bezpiecznych, ich właściwości, wymaganej powierzchni pod konkretnymi urządzeniami oraz wymaganej grubości.

Nasze przykładowe realizacje

siłownie plenerowe JotActiv nasze instalacje
siłownie plenerowe JotActiv instalacja Gminny Ośrodek Sportu Koźmin
siłownie plenerowe JotActiv instalacje
siłownie plenerowe JotActiv instalacja osiedle Oświecenia Poznań
siłownie plenerowe JotActiv instalacja osiedle Oświecenia Poznań